Minnesota State Academies

Skip to main content
Toggle Mobile Menu
School Calendars » Sannad-Dugsiyeedka 2018-2019 ee MSA (Qoraal kaliya)

Sannad-Dugsiyeedka 2018-2019 ee MSA (Qoraal kaliya)

Sannad-Dugsiyeedka 2018-2019  ee MSA (Qoraal kaliya)

Luulyo16-27: Iskuulka Xagaagga

Augusto 20: Maalinta is Qorida

Augusto 21-23: MSA Adeegyada Gudaha & Maalinta Shaqaalaha  

Augusto 27: Maalinta Iskuulka la furayo/1 Simistarka 1aad

August0 31: Iskuul ma jiro -  Maalinta Shaqaalaha (Labor Day Weekend)

Sebteember 3: Iskuul ma jiro - Maalinta Shaqaalaha (Labor Day Weekend)

Sebteember 4: Maalinta Iskuulada la furayo – Dugsiyada Dowlada ee Faribault (Faribault Public Schools)       

Sebteember 29: MSAD –Xafladaha soo dhaweynta

Oktoobar 17: Horey loo soo bixi doono (Duhurkii)

Oktoobar 17: Kulanada Macalimiinta-Waalidiinta (Parent-Teacher Conferences)

Oktoobar 18-19: Iskuul ma jiro –  Shirka Waxbarashada Minnesota (Education Minnesota Conference)

Nofeember 12: Maalinta Halgamayaasha (Veterans Day) – iskuulku waa jiraa maalintaa

Nofeember 22-23: Iskuula ma jiro – Faystada  (Thanksgiving Break)

December 19-20: Imtixaanka Kama dambaysta ah -  Simistarka 1aad

Deseember 21: Maalinta ugu dambeysa Simistarka 1aad

Deseember 24-31: Iskuul ma jiro -  Fasaxa Qaboobaha (Winter Break)

Janaayo 1-4: Iskuul ma jiro - Fasaxa Jiilaalka (Winter Break)

Janaayo 3-4: Maalmaha Macallinka/Shaqaalaha

Janaayo 7:  Maalinta ugu horeeysa Simistarka 2aad

Janaayo 21: Iskuul ma jiro –  Xusida maalinta dhalashada MLK (MLK Jr. Holiday)

Febraayo7-9: (MSAD-GPSD Basketball)

Febraayo 18: Iskuul ma jiro – Maalinta Madax-weynaha (Presidents Day)

Maarso 15: Horey loo soo bixi doono (Duhurkii)

Maarso 15: Kulanada Macalimiinta-Waalidiinta (Parent-Teacher Conferences)

Maarso 18-22: Iskuul ma jiro -  Fasaxa Gu’ga (Spring Break)

Abriil 22: Iskuul ma jiro -  Fasaxa Sabtida iyo Axada & Isniinta ah (Long Weekend)

Maajo 13: skuul ma jiro – Maalinta Shaqada Macalinka

Maajo 27: skuul ma jiro – Maalinta Xasuusta halgamayaasha (Memorial Day)

Maajo 28-29: Imtixaanka Kama dambaysta ah -  Simistarka 2aad

Maajo 31: Maalinta Iskuulka/Simistarka 2aad

 

Simistarka 1aad –waa 79 maalmood; Simistarka 2aad – waa 95 maalmood

Inta maalmood ee iskuulka la dhiganayo = 174

 

Waxaa ansaxiyey Gudoonka (MSA Board) – 3/15/2018